Polityka prywatności

Strona internetowa klubseniora.pl wykorzystuje pliki cookie. Są one tworzone przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik, a następnie przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Zawierają one ustawienia i dane, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia dla pozostałych danych, gromadzonych przez Użytkownika na jego urządzeniu. Pomimo tego, Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej

Serwis klubseniora.pl korzysta ponadto z usługi Google Analytics, która posiada własną politykę prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

 

Polityka prywatności

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Właściciel Serwisu ( zwany „Operatorem” ),

b) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w celu:

- zawarcia bądź rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu,

- do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

c) Operator zobowiązuje się przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych, w tym celu zapewnia Użytkownikom dostęp do ich danych osobowych z możliwością edycji oraz z prawem do kontroli przetwarzania ich danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

d) jako dane osobowe, przechowywane w Serwisie należy rozumieć login, adres e-mail, hasło podane przez Użytkownika. 

--