Kurs Word dla początkujących

Kurs Word dla początkujących

W zaprezentowanym przez nas kursie nauczycie się co to jest edytor tekstu, jak z niego korzystać oraz jak utworzyć swój pierwszy w życiu dokument tekstowy. Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat :

  • jak otwierać program Microsoft Word,
  • jak utworzyć dokument tekstowy,
  • jak napisać tekst i poprawić błędy,
  • jak zapisywać, drukować i zamykać dokument.

Edytor tekstu to program komputerowy ukierunkowany głównie na samo wprowadzenie i edycję pisanego tekstu.

W zależności od zastosowań edytory tekstu możemy podzielić na:

  • proste, posiadające funkcje podstawowe wystarczające do napisania zwykłego tekstu ( umożliwiają wprowadzenie jedynie samych znaków czyli cyfr, liter, wielokropka, dwukropka, przecinków itd.) oraz
  • zaawansowane, które mają możliwość dowolnego formatowania treści tj. umożliwiające operacje blokowe ( zaznaczenie fragmentu tekstu ), kopiowanie, kasowanie, podświetlanie składni ( wyróżnianie kolorem całego tekstu lub jego elementów), makra ( zbiór poleceń, który można uruchomić jednym kliknięciem), itd.

Lekcje w kursie

  1. Uruchamiamy program Microsoft Word i tworzymy dokument tekstowy.
  2. Rozpoczynamy pisać tekst :)
  3. Poprawiamy błędy
  4. Zapisujemy, drukujemy i zamykamy dokument.

Rozpocznij kurs

Kliknij tutaj
--