Dotacje

Informacje na temat realizowanego projektu: info@klubseniora.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.pl, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

--